Obecná pravidla soutěží

Obecná pravidla stanovující řád jednodenních i dlouhodobých soutěží pořádaných provozovatelem internetového obchodu Rogelli.cz (dále jen "soutěž").

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem soutěže je Hana Mertlíková, Nádražní 83, Teplice nad Metují, 549 47, Česká republika IČ: 74244574 (dále jen „provozovatel“).

2. Účast v soutěži

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (účastník soutěže) svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat .

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která splní tato pravidla soutěže (dále „soutěžící“).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu s organizátorem soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.

Každý účastník soutěže může odeslat jen jeden email/ formulář se správnou odpovědí, tj. z jedné kontaktní emailové adresy může být zaregistrována pouze 1 odpověď v jedné dané soutěži.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů zejména pro reklamní účely.

Účastí v soutěži dává soutěžící organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání osobních údajů v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu. Tento souhlas nemůže být odvolán.

Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

3. Průběh soutěže a výhry

Průběh a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy v textu soutěže.

Výhra bude předána v provozovně organizátora na adrese Nádražní 83, 549 57 Teplice nad Metují. Výherce je povinen si výhru vyzvednout osobně, případně na vlastní náklady nechat dopravit na uvedenou adresu.

Výherce je povinen si vyzvednout výhru nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění výsledků soutěže. Pokud tak neučiní, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch provozovatele.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu či předat mu výhru předem sjednaným způsobem do jednoho měsíce od data výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat ani po opakovaném pokusu (nejméně 2×), zaniká nárok tohoto výherce na výhru v soutěži a provozovatel ani organizátor nejsou povinni takovému výherci výhru poskytnout.

Provozovatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

4. Společná ustanovení

Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

Tato obecná pravidla jsou účinná od 01.05.2012


Potřebujete vědět více? Napište nám.

Políčka označená povinná položka musíte vyplnit.

povinná položka

povinná položka

povinná položka


povinná položka


captcha
povinná položkaNovinky, akce a zajímavosti? Chci zasílat emailem! Ukázka newsletteru cyklistického oblečení.
Specialista na cyklistické a běžecké oblečení Rogelli

Košík obsahuje 0 položek za 0 Kč