Měřiče tepové frekvence

Znalost vlastních hodnot tepové frekvence z přesného měřiče je pro sportovce zásadní pro stanovení tréninkové dávky. Výpočet na základě přesných údajů z pulsmetru, měřiče tepové frekvence, je rozhodně pro trénink podstatnější, než odhad na základě pocitů.

Rozeznáváme a měříme tyto tepové frekvence
KTF Klidová tepová frekvence – měříme ráno po probuzení nebo před spaním 3-7 dnů po sobě a vypočítáme průměr. Klidová tepová frekvence by se měla pohybovat na měřiči v rozmezí 65-75 tepů za minutu. Trénovaní jedinci budou mít na měřiči tepové frekvence hodnoty mezi 50-65.
Už samotné výsledky měření klidové tepové frekvence napoví o úspěšnosti tréninku. Snižování klidové tepové frekvence na měřiči znamená správný trénink a dostatečnou regeneraci. Pokud měřič tepové frekvence zaznamená zvýšení, svědčí to o únavě, špatné regeneraci nebo nemoci.

ATF Aktuální tepová frekvence – měříme v daný moment. Naměřená vysoká tepová frekvence má vliv na vytrvalost a získávání síly a na tvorbu muskulatury (svalstva). Ke spalování tuků ovšem nedochází, protože organismus čerpá především cukry. Pokud měřič tepové frekvence ukazuje nízké údaje ke spalování tuků rovněž nedochází a trénink je celkově neefektivní. Pro spalování tuků je nutné na měřič tepové frekvence „dostat" středové hodnoty, které se odvozují od MTF. Některé měřiče tepové frekvence si ji umí stanovit, vypočítat si ji ale můžeme i sami.

MaxTF, MTF, HRmax = Maximální tepová frekvence – maximální počet tepů, které je organismus schopen krátkodobě udržet při velké zátěži. Měření tepové frekvence je důležité pro ovlivnění a korekci vynakládané námahy, zejména v závislosti na typu prováděné aktivity a jejím vztahu na spotřebu kyslíku. Ideální hodnotu, kterou potom udržujeme na měřiči tepové frekvence, vztahujeme procentově z MTF k typu tréninku. Rozlišujeme dva základní typy: anaerobní a aerobní trénink.

Anaerobní aktivita je činnost na kyslíkový dluh. Kyslík se nespotřebovává, zátěž je přitom enormní. Příkladem jsou veškeré sprinty, vzpírání, jízda na kole do kopce.

Aerobní je aktivita s kyslíkem. Jedná se o fyzickou aktivitu v delším časovém úseku s velkou spotřebou kyslíku.

Stanovení maximální tepové frekvence se provádí výpočtem. Můžete se setkat s několika vzorci, nejpoužívanější je tento: MaxTF = 208 - (0,7 x věk), případně pro muže MaxTF = 214 – (věk x 0,8) a pro ženy MaxTF = 209 – (věk x 0,7)

Pokud udržíte na měřiči tepové frekvence 85-100% MaxTF, jde o anaerobní trénink. Spotřebovávanou energii dodávají téměř výhradně cukry. Jejich spalováním vznikají metabolické zplodiny. Příkladem je kyselina mléčná, která působí bolest ve svalech.

Budete-li ale držet na měřiči tepové frekvence své pulsy v hranicích 60-75%MaxTF, půjde o aerobní aktivitu a organismus začne čerpat energii z tuků. Ty jsou čistým zdrojem a nezaplavují tělo zplodinami z odbourávání. Celé téma, i v závislosti na měření tepové frekvence a vybavenosti měřičů tepové frekvence, je zajímavé, nicméně velmi obsáhlé. Máte-li zájem, můžeme se měření tepové frekvence věnovat na blogu detailněji.

Na začátku tohoto článku Měřiče tepové frekvence jsme slíbili hlubší úvod, což jsme splnili, i přestože jsme byli velmi struční.

A ještě je nutné zmínit, jak měřič tepové frekvence vybrat.

Měřiče tepové frekvence vybírejte podle plánovaných aktivit a podle funkcí, které měřič tepové frekvence obsahuje. Pokud to myslíte se sportem vážně, místo jednoúčelového měřiče tepové frekvence si raději pořiďte tréninkový počítač, případně cyklo computer.

Většinou měřiče tepové frekvence využívají hrudní snímače, některé mají snímače integrovány. Pro některé aktivity je použití hrudního snímače nevhodné, jak z důvodu pohybu, tak obvykle i z kratší přenosové délky signálu, ta bývá obvykle okolo 50 cm. Takový měřič tepové frekvence je určitě nevhodný pro boxerský nebo gymnastický trénink. Tyto měřiče tepové frekvence jsou ale na druhou stranu vhodné na kolo nebo běh. Pokud však sporty střídáte, určitě je pro vás vhodnější tréninkový počítač, který měřič tepové frekvence obsahuje a oceníte i možnost připojení k PC. S pomoci dodávaného softwaru lze získat ucelené přehledy o tréninku. Obyčejný měřič tepové frekvence může spíše posloužit při  redukčních aktivitách nebo rekreačním sportu.

Další články