Fenomén Hasičský sport

Historie hasičského sportu u nás
Hasičský sport u nás založil Ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 poté, co se vrátil ze služební cesty z bývalého Sovětského svazu, kde měl již hasičský sport třicetiletou tradici. Hned o rok později naši profesionální hasiči (tehdy požárníci) reprezentovali hasičský sport Československa na mezinárodní soutěži v Petrohradě, kde získali stříbrnou medaili. V roce 1970 se u nás konal první závod pro veřejnost. V ten samý rok byl také hasičský sport zaveden do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalém Československu, kde se stal jedním z pilířů jejich odborné a fyzické přípravy.Každý sport má svá pravidla

Hasičský sport má svá přesná pravidla formulovaná ve směrnici Pravidla požárního sportu, kde jsou definovány jednotlivé disciplíny, včetně měření a bodových hodnocení. Hlavními soutěžemi jsou pak Mistrovství republiky profesionálních hasičů a odděleně také dobrovolných hasičů. Do nich pak postupují vítězové z nižších krajských soutěží. Každopádně i u soutěží profesionálních hasičů platí pravidlo, které v žádném jiném sportu nenajdete. Členem reprezentačního hasičského týmu musí být vždy hasič v aktivním výkonu služby a nikdy jen profesionální sportovec, jako je tomu třeba u armády. Zajímavé je to, že v ostatních státech se na tomto pravidle nikterak nelpí. Naši profesionální hasiči se také zúčastňují i mezinárodních soutěží v hasičském sportu.Disciplíny hasičského sportu

Hasičský sport má čtyři základní disciplíny. Patří mezi ně běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4x100 metrů s překážkami, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže a na závěr požární útok, který se mi vždy velmi líbil. Spočívá v tom, že za pomocí dvou savic, sacího koše, čerpadla, hadic, proudnic a rozdělovače musí družstvo utvořit dva útočné proudy a dopravit vodu do dvou terčíků vzdálených obvykle devadesát metrů od „základny“. Po nastříkání deseti litrů vody nebo po shození signalizačního zařízení se zastaví časomíra a je určen čas závodníků. I když to vypadá jako zábava, všechny disciplíny jsou velmi adrenalinové a zejména při manipulaci s natlakovanou hadicí dochází ke zraněním.Různé podoby hasičského sportu

Ve svém okolí mám jak známého profesionálního hasiče, tak i dobrovolného a shodou okolností je to dobrovolnice. Moje kamarádka Míša je členkou týmu dobrovolných hasičů na malé vesnici nedaleko Brandýsa nad Labem. Od ní jsem se dozvěděl, že v prvé řadě je hasičský sport velká zábava, kdy se sejde s kamarády. Kromě soutěží pak jezdí na hory a jako správní hasiči, také pochopitelně na vodu. O tom, že se často i rádi napijí snad není ani třeba mluvit. Také mi vyprávěla, že se koná bezpočet klání mezi vesnicemi, které se neuvádí do žádných tabulek, ale slouží vyloženě jen k obveselení a zpříjemnění života na vesnicích.

Ačkoliv jsou na profesionální úrovni hasičského sportu většinou družstva rozdělená podle pohlaví, pak v soutěžích dobrovolných hasičů sportují většinou všichni dohromady. Pokud byste se chtěli ve svém volném čase hasičskému sportu věnovat, určitě zažijete spoustu adrenalinu a potkáte se s novými lidmi.

Další články